06 – 22 06 40 13 ynfo@konsept.frl

Aanbod

Het Fries in een prachtige taal, maar niet eenvoudig om te schrijven.
Bijna iedereen maakt wel eens een vergissing bij de grammatica of het spellen van een woord. Bij gewoon dagelijks gebruik is dat minder erg, maar in het officiële verkeer is dat storend. Een fout leidt af van de inhoud van een tekst en kan irritaties oproepen.

KonSEPt kan u helpen om dat te voorkomen.

N

Tekstcontrole

KonSEPt corrigeert uw tekst, bijvoorbeeld die van een:

advertentie – advertorial – artikel – beleidsplan – brief – brochure – folder – huisstijl – jaarverslag – lied – manuscript – menukaart – nieuwsbrief – persbericht – rapportage – reclametekst – scriptie – tijdschrift – website

Ook voor advies over de uitspraak van song- en reclameteksten bent u bij KonSEPt aan het juiste adres.

Vertalen

KonSEPt vertaalt uw Friese tekst in het Nederlands of andersom.

Alle vertalingen worden door een tweede persoon nagelezen. Zo bent u bij KonSEPt altijd zeker van een perfect eindresultaat.

Werkwijze

  • De te corrigeren tekst wordt aangeboden in een Word-document omdat in Word correcties goed zichtbaar zijn en binnen de afgesproken termijn wordt de tekst nauwkeurig nagekeken.
  • De tekst wordt in tweevoud teruggestuurd:

    – een document waarin de correcties, opmerkingen en suggesties zijn aangegeven

    en

    – een aangepast document waarin alle correcties al zijn geaccepteerd en doorgevoerd.

Gratis advies: stuur een pagina die vrijblijvend wordt gecorrigeerd. Bent u tevreden, dan kan er een prijsopgave voor de volledige tekst worden gedaan.

Spelling

Met ingang van 31 januari 2015 is er een nieuwe officiële spelling van het Fries van kracht, welke is vastgelegd in de Foarkarswurdlist foar it Frysk. KonSEPt hanteert bij alle opdrachten deze spelling. De lijst is echter geen verplichte taalstandaard. Gaat de voorkeur uit naar varianten, dan is het laatste woord altijd aan de opdrachtgever.

Samenwerking

Om ook omvangrijkere opdrachten of additionele verzoeken perfect te kunnen uitvoeren, werkt KonSEPt samen met meerdere professionals op het gebied van teksten.

Tarieven

Elke opdracht begint met een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Aan de hand daarvan wordt er prijsopgave gedaan.

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden.

Sep

De vrouw achter KonSEPt

Mijn naam is Sep (kort voor Seppy) Sierksma en ik woon in Noardburgum.

Ruim 37 jaar ben ik, in verschillende functies, werkzaam geweest voor de Nieuwe Dockumer Courant, het Pedagogysk Advysburo fan de Fryske Akademy en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderwijsbegeleiding (tegenwoordig Cedin). Rode draad tijdens mijn werk was al die jaren het corrigeren en vertalen van teksten. De akte Frysk kwam daarbij goed van pas.

Mijn tegenwoordige opdrachtgevers zijn o.a. uitgeverij Het Nieuwe Kanaal, Taalsintrum Frysk en Eduforce van Cedin, Afûk, Kristlik Fryske Folksbibleteek, Provinsje Fryslân en NHL.

Naast corrector en vertaler ben ik ook partner, moeder, oma, tuinierder, reiziger en enthousiast wandelaar.

Referinsjes

Ik heb veel met Seppy mogen samenwerken in de ‘Cedin-tijd’. Fantastische collega. Leverde zaken altijd op tijd en netjes af. Heeft aan een half woord genoeg, denkt mee en houdt het overzicht. Daarnaast -ook niet geheel onbelangrijk- altijd positief en goed gehumeurd.

Duco Creemers

Onderwijsadviseur High5-Onderwijsadvies

Seppy Sierksma hat myn fjirde poëzybondel Ynbyld korrizjearre. As skriuwer bin ik rjochte op de ynhâld fan myn teksten. Om myn gedichten sûnder flaters te publisearjen, freget fan my in ôfstân fan dy ynhâld. Soks slagget noait goed omdat ik as skriuwer dêr te ticht op sitten bliuw. Mei oare wurden, in skriuwer moat net miene dat dy it eigen wurk goed korrizjearje kin. Gelokkich is der net in flater dy’t oan it skerpe each fan Sep ûntkomt. Ik wit dat myn gedichten by har yn tige kundige en fertroude hannen binne, dat sy alle missers derút hellet, dat sy korrizjearret neffens de nijste stavering en dat ik it wurk yn in sucht weromkrij. Sep makket fan in konsept tekst in perfekte definitive tekst.

Elske Kampen

skriuwer

Seppy is scherper dan scherp als het gaat om Friese teksten. Als corrector van het Friese jongerentijdschrift LinKk is ze uiterst zorgvuldig en detaillistisch. Ze weet de lijn van het blad goed in de gaten te houden en stemt haar correcties af op de doelgroep. Ze houdt zich aan de deadlines en is prettig kritisch. Ze snapt als geen ander de ‘tûkelteammen’ waar Friese schrijvers tegen aan kunnen lopen en geeft suggesties waar nodig. Ze is betrokken en enthousiast, kortom een prettig persoon om mee samen te werken.

Marrit de Schiffart

Underwiisadviseur Sintrum Meartaligens Cedin, Einredakteur LinKk

Met Seppy heb ik gewerkt aan mijn boek Ondernemende kinderen op komst. Ze is een uitmuntende redacteur en is prettig kritisch. Daarnaast is ze enthousiast, fijn in de samenwerking en weet ze goed te plannen. Ze bedenkt heldere procedures, zodat je op elk moment in een traject weet waar je aan toe bent.

Itie van den Berg

Projectleider Meesterlijk Ondernemen in Drenthe

Portfolio

Contact

KonSEPt

Contact

KonSEPt foar teksten
Westersingel 5
9257 DP  Noardburgum
Telefoan                  06 – 22 06 40 13
                               0511 – 47 33 58
E-mail                     ynfo@konsept.frl
KonSEPt staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het inschrijfnummer is 55600565.